Redovisningsbyrå Solna

Redovisning för företagare i Solna

Välkommen till Allians Revision & Redovisning som är en redovisningsbyrå som tar emot kunder i Solna. Närmaste kontoret ligger i Järfälla där vi har ett stort team med erfarna och välutbildade ekonomer som arbetar med redovisning. För kunder i Solna arbetar vi med allehanda tjänster för flera kunder och bolag som anlitar oss som sin redovisningsbyrå. Som redovisningsbyrå kan vi erbjuda mer än enbart redovisning och årsredovisning – vi arbetar även med löpande bokföring, bokslut, konkursutredningar, deklarationer och rådgivning. 

En redovisning och ännu mer en årsredovisning kan vara ett företags viktigaste dokument och som brukar väcka störst intresse bland externa intressenter såsom banker och myndigheter. Det är ett bevis på om ert företag går med vinst samt hur pass stor vinsten i sig är.

Få hjälp med redovisning i Solna

Att sammanställa en redovisning är alltid ett omfattande arbete, givet beroende på hur stor er verksamhet är, och kräver mycket tid och energi. Ibland kan det kräva tid som många i företaget inte har. Redovisningen och årsredovisningen har vissa lagar och regler som företagen måste följa, vilka vi kan utan och innan. Allt detta har vi stor förståelse för och därför erbjuder vi våra tjänster för kompetent och korrekt genomförd redovisning.

När du anlitar oss så får du en “egen” redovisningskonsult, som blir din personliga kontakt och bollplank hos Allians.

Vår redovisningsbyrå erbjuder tjänster av erfarna ekonomer som i många år har arbetat med revision, redovisning och årsredovisning.

redovisning solna

Här en del tjänster vi erbjuder för företag i Solna:

Allians Online

Vår hantering av bokföring till ett fast pris. Detta program är automatiserat för att kunna göra bokföringen på ett så effektivt och enkelt sätt. Med detta online program kan ni få en realtidsrapport närhelst som ni önskar det.

Allians Holding

Detta innebär att vi kan ta hand om alla löpande bokföring och redovisning för hela verksamhetsåret, för företag som inte har någon egen verksamhet och endast har ett fåtal affärshändelser. Här erbjuder vi ett fast pris med villkoren att företaget (eller den juridiska person) har årsmoms, eller inte innehar F-skatt, mom eller arbetsgivarregistrering men där det finns en fysisk person som ägare och firmatecknare.

Bokslut

Allians Online är till för både bokföring och bokslut. Vi gör då, tillsammans med er en rimlighetsbedömning om hur er bokföring ser ut och med hjälp av rätt underlag kan vi justera och skapa ett bokslut för ert företag. Då ingår alla affärshändelser under verksamhetsåret med dokumenterad resultaträkning och balansräkning.

Deklarationer

Dessa handlingar är de som ska sändas in till berörda myndigheter och ska klara av kraven som dessa lägger på deklarationerna. De avgör också storleken på företagets skatter

Årsredovisning

En årsredovisning brukar vara ett företags viktigaste dokument och som brukar tilldra sig det största intresset bland externa intressenter, myndigheter och banker, bland annat. Års redovisningarna måste följa praxis och lagar, regler och vissa ramar. Vi hjälper er med allt detta och skapar årsredovisningar som är klara för er att signera.

Redovisningsbyrå Solna

Kom i kontakt med oss

Skicka mejl till oss

0 + 4 = ?

Om Allians Revision & Redovisning

Hos oss möts ert företag med ett stort engagemang och vi anpassar våra tjänster efter det som ni behöver. Detta har vi arbetat med ända sedan 25 år tillbaka i tiden och har under våra verksamma år fått mycket värdefull erfarenhet som vi gärna delar med oss av. För oss är pålitlighet och trygghet det viktigaste att förmedla till alla våra kunder.

GMNI Redovisning solna

Som medlemmar i GMNI kan vi även erbjuda stöd vid företagande utomlands.

  • Som redovisningsbyrå arbetar vi med att vara:
  • Uppdaterade med det senaste som händer inom vår bransch
  • Fokus att ge den hjälp som ni behöver
  • Tillmötesgå ert företags behov
  • Transparenta och kommunicera på rätt sätt
  • Vara på tårna när det kommer till er redovisning

Ta kontakt om ni behöver en redovisningsbyrå i Solna!