Juridiska tjänster

Våra revisorer arbetar dagligen med frågor som kräver bedömningar av aktiebolagslagens olika delar. I många sådana fall kan du därför rådfråga din revisor. Men vi har vårt breda nätverk tillgång till förmedlad specialistkompetens som snabbt kan kopplas in när och om ditt företag eller du som ägare har önskemål om stöd och biträde.

Vi erbjuder hjälp inom områden som

Affärsjuridik

Avtalsfrågor

Bolagsfrågor

Företagsöverlåtelser

Arbetsrätt/anställningar

Immaterialrättsliga frågor

Köprättsliga frågor

Svensk och internationell beskattning/skatteprocesser

Associationsrättsliga frågor

Hyres- och fastighetsrätt

Styrelseuppdrag

Skiljemannauppdrag

Juridik kan vara knepigt. Kontakta oss så hjälper vi dig!