Här kan du göra din anmälan:


Du kommer att erhålla bekräftelse på mottagen rapport inom 7 dagar. Vi kommer att bedöma huruvida rapportering omfattas av sådana missförhållanden och oegentligheter som omfattas av lagen. Är så fallet att ärendet inte omfattas av lagen kommer vi att informera om det. Bedömer vi att ärendet omfattas av lagen kommer vi att påbörja en utredning och återkoppling kommer att göras i skälig utsträckning om åtgärder som vidtagits inom tre månader.