Affärsrådgivning

Är det dags för ditt företag att ta nästa steg? Står ditt företag inför stora utmaningar och behöver få rätt beslutsunderlag för att komma vidare till nästa fas?

Ibland ställs du som företagare inför en beslutssituation som kräver någon form av affärsrådgivning och då kan en redovisningskonsult eller en revisor vara en viktig samtalspartner. Vi hjälper ditt företag att utvecklas och komma framåt och vårt mål är att du ska känna att ditt företag är i trygga händer hos oss.

Allians har möjlighet att ge affärsrådgivning inom flera områden. Det finns en uppsjö av råd som passar många, men kanske inte alla, och vi hjälper dig att se vilka alternativ som kan fungera för just ditt företag. Er Affärsmodell är viktig då den beskriver hur ditt företag skapar nytta och värde, och när man tittar på verksamhetsstyrningen är det viktigaste att alla i företaget förstår vart man är på väg och att alla arbetar åt samma håll. Använder ni era resurser på rätt sätt? En gång om året är det vanligast att man bland företag sätter upp en budget och därmed har en ekonomistyrning. Denna behövs dock ofta ses över under året och man kan även behöva se över personalstyrningen, resultatstyrning och handlingsstyrningen.

Det finns alltså många olika sätt att följa upp och driva sin verksamhet. Att t.ex. sätta en ny eller ändra en befintlig affärsstrategi eller att få kontroll på lönsamheten och likviditeten. För att kunna hjälpa till att skapa en strategi och budget eller att få till en sund verksamhetsstyrning krävs en riktig analys. Är ni inte kunder hos Allians sedan tidigare gör vi en analys tillsammans som blir ett bra beslutsunderlag för vidare arbete för verksamhetens utveckling.

Vad får jag hos Allians?

  • Affärsrådgivning – Vilken affärsstrategi har er verksamhet?
  • Nyckeltal – Det finns oändligt med olika nyckeltal. Vilka är relevanta för dig?
  • Verksamhetsstyrning -Strävar verksamheten åt samma mål? Är målen tydliga?
  • Ekonomistyrning – Har verksamheten en budget att följa? Följer planerna den?
  • Lönsamhetsanalys – Vad är det som genererar verksamhetens vinst eller förlust?
  • Ekonomisk analys – Hur ser verksamhetens kassaflöde ut? Vad säger Nyckeltalen?
  • Generationsskifte – Är det dags att lämna över din verksamhet till nästa generation?

Behöver du ett bollplank? Kontakta oss, vi hjälper dig gärna!