Revision

Revision av kvalificerade och engagerade specialister ger dig trygghet

Att låta revidera ditt företag är att kvalitetsgranska dess ekonomi. Inte bara för att myndigheterna ska få svart på vitt att din organisation sköts på rätt sätt, utan också för att hjälpa dig att utveckla ett långsiktigt och engagerat förhållningssätt till din verksamhet. Detta är en viktig del av revisionsarbetet. Vi tror helt enkelt att en engagerad, kompetent och lyhörd revisor (och vi har bara sådana på Allians!) kan bidra till att företagets ekonomi utvecklas positivt. Syftet med revisionen är att tillgodose externa intressenter som ägare och fordringsägare som har intresse av att företaget följer lagar och förordningar på ett korrekt sätt.

Vi granskar ekonomisk och verksamhetsmässig förvaltning såväl som årsredovisning och bokföring. Av den auktoriserade revisorn får du en revisionsberättelse med uttalanden. Därtill får du information och råd – muntligt och/eller skriftligt. En god ordning med en intygande revisionsberättelse är en kvalitetsstämpel för ett företag.

Allians har granskat företag inom alla branscher under de senaste 25 åren. Vi har erfarenhet och god kunskap för både små företag till stora koncerner. Vi har stor kompetens i så väl 3:12 reglerna som IFRS. Vi har erfarenhet av både goda tider och även arbetat igenom olika finansiella kriser och vet vad förtagare har för olika utmaningar beroende på omständigheter.

Då vi sedan 2019 även är ett registrerat revisionsbolag är det möjligt att välja bolaget Allians som revisor vilket underlättar för vissa företag.

För oss är företagets affärsidé intressant och vi försöker alltid sätta oss in i förtegets kultur, vision och framtidsplan. Under året genomför vi förvaltningsrevisioner för att under pågående räkenskapsår kunna förvissa företagets ledning om att företaget har en god kontroll och bra rutiner och att man följer den plan som är satt.

Tack vare vårt internationella samarbete i nätverket GMNI har vi goda möjligheter att hjälpa företag med internationella intressen också.

Vad får jag hos Allians?

  • En kvalitetsstämpel till bolagets intressenter dvs. att bolaget och redovisningen är kritiskt granskad av en kompetent oberoende aktör.
  • Att bolagets intressenter såsom skatteverket, banker, bolagets kunder och leverantörer kan förlita sig på att bolagets rapportering speglar bolagets verksamhet.
  • En trygghet för styrelsen och ledningen men också ett stöd, då revisorn har en gedigen erfarenhet inom skatt och redovisning samt att dennes arbete regleras av ett internationellt ramverk.

Några nöjda kunder

”Vi valde bort en av de riktigt stora revisionsfirmorna för Allians. Vi sökte en revisor med verklig förståelse för entreprenörskap och vårt företagsbyggande. Lika barn leka bäst sägs det. Vi har sedan samarbetet inleddes under 2008 vuxit bägge två. I den processen har vi stöttat och lärt av varandra. Precis som vi vill ha det!”

”Fungerar väldigt bra för oss lite mindre bolag med en omsättning på ca 65-75 mkr. Har ett stort förtroende för vår revisor Peter Åsheim.”

”Sedan vi grundade bolaget har Allians bidragit med sin kompetens och sitt engagemang. De är lyhörda, kommer med idéer och har kunden i centrum samtidigt som de är noggranna och korrekta. De motsvarar alla våra förväntningar och lite till.”

”Allians finns alltid när man behöver hjälp eller svar på frågor och funderingar. Deras tillgänglighet och professionalitet skapar trygghet för mig kund!”

”Dina insatser har gjort oss större o starkare.”

”Allians är för mig en mycket väl fungerande revisionsfirma.”

Vi vill gärna ha fler nöjda kunder! Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss till dig och berättar mer.

Kontakta mig