Revision

Revision av kvalificerade och engagerade specialister ger dig trygghet

Att låta revidera ditt företag är att kvalitetsgranska dess ekonomi. Inte bara för att myndigheterna ska få svart på vitt att din organisation sköts på rätt sätt – utan också för att hjälpa dig att utveckla ett långsiktigt och engagerat förhållningssätt till din verksamhet. Detta är en viktig del av revisionsarbetet. Vi tror helt enkelt att en engagerad, kompetent och lyhörd revisor (och vi har bara sådana på Allians!) kan bidra till att företagets ekonomi utvecklas positivt.

Ofta granskar vi ekonomisk och verksamhetsmässig förvaltning såväl som årsredovisning och bokföring.
Av den auktoriserade revisorn får du en revisionsberättelse med uttalanden. Därtill får du information och råd –
muntligt och/eller skriftligt.

Några nöjda kunder

”Vi valde bort en av de riktigt stora revisionsfirmorna för Allians. Vi sökte en revisor med verklig förståelse för entreprenörskap och vårt företagsbyggande. Lika barn leka bäst sägs det. Vi har sedan samarbetet inleddes under 2008 vuxit bägge två. I den processen har vi stöttat och lärt av varandra. Precis som vi vill ha det!”

”Fungerar väldigt bra för oss lite mindre bolag med en omsättning på ca 65-75 mkr. Har ett stort förtroende för vår revisor Peter Åsheim.”

”Sedan vi grundade bolaget har Allians bidragit med sin kompetens och sitt engagemang. De är lyhörda, kommer med idéer och har kunden i centrum samtidigt som de är noggranna och korrekta. De motsvarar alla våra förväntningar och lite till.”

”Allians finns alltid när man behöver hjälp eller svar på frågor och funderingar. Deras tillgänglighet och professionalitet skapar trygghet för mig kund!”

”Dina insatser har gjort oss större o starkare.”

”Allians är för mig en mycket väl fungerande revisionsfirma.”

Vi vill gärna ha fler nöjda kunder! Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss till dig och berättar mer.

Kontakta mig