Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

Agenda 2030

Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda 2030:s mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Allians arbetar aktivt med de globala målen för hållbar utveckling.

Läs mer om vårt arbete här: