Lönehantering

Vi vet hur viktigt det är att betala ut rätt lön i rätt tid

Lönehantering är ett stort och viktigt område med många lagar och regler. Lön är också den enskilt största utgiftsposten för många företag, och en mycket viktig faktor för de anställda. Med tillgång till rätt kompetens och en fungerande löneadministration innebär för många företag en onödigt hög fast kostnad.

Allians lönetjänst kan ge dig allt det du behöver

Med Allians lönetjänst arbetar du nära din lönekonsult där du kan få svar på dina frågor och ge dig den hjälp du behöver, vi är inlästa på de avtal och regler som gäller för din bransch. Vi kan hantera alla delar i löneprocessen, såsom tid- och frånvarorapporteringar, utlägg- och reseräkningshantering, pensionsadministration, förmånsbilar och mycket mera. Du kan till och med outsourca hela din löneavdelning till oss, kort sagt all lönehantering kan vi hjälpa dig med.

Hos oss kan du få hjälp med följande

Löpande löneadministration

Kvalitetskontroller

Semesterårsskifte

Årsskifteshantering

Bankutbetalningar

Deklarationsombud

Pensionsrapportering

Lägg din tid och kraft på annat, låt oss hjälpa dig med din lönehantering.