Lön / HR

Vi vet hur viktigt det är att betala ut rätt lön i rätt tid. Att vara en lönehandläggare är ett stort ansvar. Lönehantering är ett stort och viktigt område med många lagar och regler att följa. Lön är också den enskilt största utgiftsposten för många företag, och en mycket viktig faktor för de anställda.

Tillgång till rätt kompetens och en fungerande löneadministration innebär för många företag en mycket hög fast kostnad. Är man ensam löneansvarig kan man inte vara frånvarande under lönekörningen och det finns aldrig en bra tid att vara ledig lite längre.

Med Allians lönetjänst arbetar du nära din lönekonsult där du snabbt kan få svar på dina frågor och få den hjälp du behöver. Vår lönetjänst är en del av ett stort nätverk som i och med det alltid har en back-up funktion att tillgå i de fall situationen kräver. Vi är inlästa på de avtal och regler som gäller för din bransch. Vi kan hantera alla delar i löneprocessen, såsom tid- och frånvarorapporteringar, utlägg- och reseräkningshantering, pensionsadministration, förmånsbilar och mycket mer.

Som arbetsgivare har du ett arbetsgivaransvar. Human Relations som i dagligt tal kallas HR är den delen i verksamheten som ser till att arbetsgivaransvaret följs och ser till bolagets humankapital. Det kapitalet är ofta det avgörande för en framgångsrik verksamhet. Att ha personal innebär inte bara att se till att rätt lön betalas ut, utan även att den psykosociala miljön på arbetsplatsen är god och att personalen har de rättigheter och möjligheter som främjar en god arbetsmiljö. Allians kan hjälpa dig tolka, förstå och se till att du efterlever det som krävs samt kan vara ett bra stöd i olika HR frågor. Du kan alltså outsourca hela din löneavdelning till oss. Kort sagt kan vi hjälp dig med alla lön- och HR frågor.

Vad får jag hos Allians?

  • Rätt lön i rätt tid
  • Kunskap och uppdatering inom alla lagarna som finns inom arbetsrätt och lön
  • Rådgivning och trygghet vid svåra samtal eller andra personalrelaterade frågor

Lägg din tid och kraft på annat, låt oss hjälpa dig med din lönehantering.