Köpvillkor

Anmälan till utbildning

Anmälan till utbildning ska ske via Allians:s webbplats. Anmälan är bindande.

Faktura skickas i samband med bokning. Betalningsvillkor 10 dagar.

I mån av plats tar Allians även emot anmälningar efter anmälningstidens utgång. Anmälningarna tas emot i den ordning de inkommer till Allians.

Avanmälan

Avanmälan från en utbildning i Sverige ska ske skriftligen.

Vid avanmälan senare än 1 vecka innan kursstart debiteras 50 % av kursavgiften.

Har du blivit sjuk, eller vårdat sjukt barn, och kan styrka detta med ett läkarintyg återbetalas kursavgiften exklusive 500 kr som är en administrativ avgift.

Vid förhinder enlig ovan eller vid annat förhinder, kan du överlåta kursplatsen till en kollega från samma arbetsplats/faktureringsställe. Detta förutsätter att Allians erhåller en skriftlig överlåtelse med din kollegas namn, befattning, e-postadress och personnummer. I detta fall debiteras ingen avanmälningsavgift.

Allians tillämpar, precis som många andra arrangörer, en No Show-avgift vid utebliven närvaro eller avanmälan senare än 48 timmar (2 dagar) innan ett gratisevent. Denna avgift är 700 kr exkl. moms.

Vid internatkurs debiteras inackorderingskostnad enligt där gällande avbeställningsregler för respektive hotell/kursgård.

Deltagarantal

Alla utbildningar har begränsat deltagarantal. Vid fulltecknad utbildning fördelas platserna utifrån en väntelista i den ordning anmälningarna har kommit in till Allians.

Allians förbehåller sig rätten att ställa in en utbildning som har för lågt deltagarantal. Alla eventuellt inbetalda utbildningsavgifter kommer då att betalas tillbaka. Andra kostnader, som t.ex. rese- eller hotellkostnader återbetalas inte.

Reservation för ändringar

Allians förbehåller sig rätten att vid lärares sjukdom eller annat förhinder ersätta läraren med en enligt Allians:s bedömning likvärdig lärare. Vid parallella seminarier förbehåller sig Allians rätten att ställa in ett seminarium vid lärares sjukdom eller för lågt deltagarantal. Deltagaren har då rätt att delta i något av de andra seminarierna.

Allians reserverar sig även för ändringar vad gäller t.ex. lokal, tider, och tryckfel i skriftliga dokument eller på Allians:s webbplats.

Bokning av logi

Om inte annat anges bokar kursdeltagare logi själv.

Fotografering och filmning m.m.

Det kan förekomma att vi tar fotografier och filmar på våra utbildningar. Bilderna och filmerna kan komma att användas i trycksaker, på internet eller i annat kommersiellt material. Deltagare anses godkänna att vi tar bilder och filmar på våra utbildningar och att dessa får användas på dessa sätt. Vid uttrycklig begäran av deltagare ska dock fotografering och filmning av denne deltagare undvikas.