Konkursutredningar

Ibland händer det som inte får hända.

En konkurs kan bero på olika saker. Oavsett orsak till en konkurs så görs en konkursutredning. Vid en konkursutredning kan det visa sig att företagets bokföring behöver slutföras, ändras eller helt göras om för att konkursförvaltaren ska kunna dra slutsatser om ansvar m.m. för företaget. Ibland kan det även räcka med analyser i den befintliga huvudboken för att upptäcka när obestånd, insolvens och/eller insufficiens inträffat. Vi på Allians kan hjälpa till i dessa utredningar och har två erfarna konsulter med stor kompetens.

Kontakta oss så hjälper vi dig med ditt företags konkursutredning.