Allians Holding / Årskund

I ett paket som Allians Holding/Årskund avses en juridisk person som inte bedriver egen verksamhet eller som har årsmoms och ett fåtal affärstransaktioner per år. Allians tar hand om all din löpande bokföring och redovisning för hela året.

Vårt fasta pris bygger på förutsättningarna att bolaget har årsmoms eller inte har registrering för F-skatt, moms eller arbetsgivarregistrering där det finns en fysisk person som ägare och firmatecknare. Att det förekommer endast ett fåtal affärshändelser årligen i grundbokföringen och att nödvändigt efterfrågat material tillhandahålls inom begärd tidplan.

Våra tjänster kommer att bestå i att vi begär in material inför arbetet, upprättar bokföringen med bokslut och årsredovisning och årsstämmoprotokoll och hjälper er att lämna in årsredovisningen till bolagsverket. Vi upprättar företagets inkomstdeklaration, tar fram underlag för eventuella K-10 bilagor till delägare och ser till att materialet lämnas in till skatteverket för ägarens underskrift. Vi inkluderar en timmes konsultation med dig för genomgång av upprättade handlingar. Ytterligare konsultationer debiteras enligt gällande timprislista.

Vad får jag hos Allians?

  • Grundbokföring (ca 10 verifikat/år)
  • Bokslut
  • Årsredovisning
  • Inkomstdeklaration
  • K-10 bilagor till delägare