Välkommen till Allians, Emel Saygin!

Nya avgifter hos Bolagsverket 1 februari 2019

Från och med den 1 februari 2019 kommer Bolagsverket att ändra vissa avgifter för bland annat aktiebolag, enskilda näringsidkare, ekonomiska föreningar och företagsinteckningar.