Bostadsrätt

Kvalificerad revisor stärker bostadsrättsföreningens motståndskraft mot ekonomisk brottslighet