Välkommen till Allians – Baris Yilmaz!

Välkommen till Allians – Kirsi Rönnlycke!

Utbetalda löner påverkar storleken på gränsbeloppet. Det avgör hur mycket utdelning som blir lågbeskattad för delägare i fåmansbolag. Ju högre löner, desto lägre skatt på utdelning, kan man säga förenklat. Här beskriver vi löneunderlagsregeln för beräkning av gränsbeloppet i K10:an.

Det här året har varit väldigt tufft i samband med att coronapandemin slog till och vände upp och ned på våra liv – inte minst för Sverige men även i hela världen. För att hjälpa alla dem som har drabbats hårdast skänker vi på Allians Revision & Redovisning i år en julgåva till Läkare Utan Gränser.

En del investeringar kan vara bra att vänta med tills efter nyår. En specialare detta årsskifte är ett förslag om tillfällig skattereduktion om 3,9 % för investeringar i inventarier* anskaffade år 2021

Regeringen föreslog i början av november att stöd vid korttidspermittering bör förlängas till och med 30 juni 2021.

Om du på företaget planerar för kompetensinsatser under 2021 är det bra att veta att det är möjligt att få visst stöd redan från början av det nya året.

Från och med 1 januari 2021 tillkommer nya regler gällande rot- och rutavdragen.

Regeringen har tagit fram ett förslag om att förlänga omställningsstödet till att gälla månaderna augusti till december.

Välkommen till Allians – Maria Forslind!