Kontrollbalansräkning

Kontrollbalansräkning lika viktigt som brandförsäkring

Statistiken visar att antalet konkurser i Sverige ökar. Om det skulle gå så illa så kan styrelsen i ett aktiebolag hamna i ett läge där de själva får betala bolagets skulder med privata medel, detta alldeles oavsett huruvida man ställt personlig borgen för banklån eller andra skulder.

Srf

Ny vägledning gällande information i årsredovisningar

Ny vägledning från Srf konsulternas redovisningsgrupp gällande information i årsredovisningar för mindre företag från och med bokslutsdag 2020-04-30 i samband med coronapandemin.

K10

Rätt lön för löneunderlaget

Det är bra att nu följa upp lönerna för år 2020. För att klara löneuttagskravet och kunna räkna gränsbeloppet enligt huvudregeln måste ni och/eller närstående tar ut rätt kontantlön.

Cloffe Widen

Kundintervju – Colombine

Vad har samarbetet med Allians inneburit för er organisation?
”Det har inneburit en enorm avlastning för oss och inneburit att vi i princip enbart kan fokusera på vår huvudsakliga verksamhet medans Allians har sett till att stora delar av vår ekonomi fungerar. När problem dyker upp är de alltid snabba med att hjälpa till.”

Andreas-Rask

Kundintervju – Garol Utemiljö

Vad har samarbetet med Allians inneburit för er organisation?
”Det har inneburit en enorm avlastning för oss och inneburit att vi i princip enbart kan fokusera på vår huvudsakliga verksamhet medans Allians har sett till att stora delar av vår ekonomi fungerar. När problem dyker upp är de alltid snabba med att hjälpa till.”

Kristin Enlund Svensson

Kundintervju – Ekonomi Roslagen AB

Hur har Allians motsvarat dina/era förväntningar?
”Alltid bra kursinnehåll, bemötande, inspirerande.  I revisionsuppdrag, bra dialog och samarbete.”