Allians Online

I ett paket som Allians Online erbjuds du full löpande hantering av din bokföring till ett fast pris. Allians sätter upp den standard som ger mest effektivitet och ser till att den mest möjliga blir automatiserat för att kunna se en realtidsrapport.

Bokföringen görs i ett molnbaserat program som tillhör den juridiska personen. Leverantörsfakturor skickas in direkt till affärssystemet från leverantören alternativt att vi få de inskannade.
Konteringen är automatiskt inställd i affärssystemet och uppdragsgivaren attesterar samtliga fakturor. Allians skickar betalningsfiler till banken via systemet och uppdragsgivaren attesterar. Kundfakturor skapas av uppdragsgivaren själv i programmet eller via en annan digital lösning och Allians ser till att inbetalningarna och reskontran bokförs korrekt. Allians är deklarationsombud och deklarerar moms kvartalsvis, samt ser till att betalningarna görs. Kontinuerligt stäms balanskonton av för att säkerställa resultatet. Företagskort eller privata kort som används till utlägg hanteras via en app och med en förinställd kontering.
Varje färdig månadsrapport läggs upp där grafer och nyckeltal visar utvecklingen av företaget. Tjänsten prissätts utifrån vilka volymer och med vilken komplexitet bokföringen består av. Det fasta priset sätts vid uppstart och efter de första 6 månader hålls ett uppföljningsmöte för att se att leveransen är enligt förväntan och överenskommelse för båda parter. Initial tas en engångsavgift ut för uppstart och uppsättning. Därefter sker faktureringen månadsvis.

Vad får jag hos Allians?

  • Fullständig bokföring enligt de underlag som har dem tillhandahållits
  • En god kontroll och mer tid till verksamhetens fokus
  • En expert väldigt nära dig