Corporate finance

Den svenska översättningen på Corporate Finance är företagsfinansiering. Företagsfinansiering innebär att man ser över hur man ska investera eller anskaffa kapital till verksamheter.

Funderar du på att sälja företaget eller letar du efter ett objekt att förvärva? Att köpa eller sälja företag är många gånger en utdragen process med flera olika moment. En hjälpande hand under hela affären är ofta avgörande för hur framgångsrik uppgörelsen blir. Vi kan hjälpa dig och ditt företag genom hela transaktionskedjan, från analys, företagsvärdering, och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och finansiering.
Allians kan också hjälpa dig med frågor som rör fusioner, förvärv, avyttringar, värderingar och incitamentsprogram.
Om verksamheten inte presterar enligt dina önskemål kan vi även utföra rådgivning där vi analyserar orsaker och föreslår lösningar för att stoppa utflöde av kapital samt förslag på hur negativa trender kan vändas. Vi har lång erfarenhet av kunder inom alla olika branscher och storlek som har stått inför olika situationer.

Vad får jag hos Allians?

  • Erfarenhet
  • Trygghet
  • Expertis

Ska du köpa eller sälja företag? Vi kan hjälpa dig!