Allians Bokslut

Allians bokslut säljs i regel tillsammans med Allians Online men för er som gärna själva gör er bokföring men önskar hjälp med bokslutet, så har Allians den tjänsten. Allians gör då en rimlighetsbedömning om hur bokföringen ser ut, och med det rapporterat görs eventuella justeringar och därefter skapar vi ett bokslut med de underlag vi har.
Att upprätta ett årsbokslut innebär att samtliga affärshändelser under verksamhetsåret är korrekt bokförda och värderade i bokföringen därmed dokumenterade i en resultaträkning och i en balansräkning. Balansräkningens konton ska stämmas av och underlag till öppna poster granskas och dokumenteras. Därefter färdigställs resultaträkningen och eventuella justeringar görs som bokslutsdispositioner. Skatten beräknas och vi kvalitetsgranskar underlaget till årsredovisningen. Har företaget en revisor hjälper Allians till med den kontakten och ser till att revisorn får det som behövs för en smidig och fullständig granskning.
Givetvis hjälper vi till att skapa både årsredovisning och deklaration i samband med bokslut.

Vad får jag hos Allians?

  • En kvalitetsgranskning på de siffror företaget stänger året med.
  • Ett fullständigt dokumenterat bokslut färdigt för revision.
  • En trygghet att rätt skatt betalas med de rätta avdragen gjorda.

Läs mer om bokföring lokalt i Järfälla, Vällingby & Sundbyberg