Auktoriserad revisor Stockholm

Vi på Allians Revision & Redovisning erbjuder tjänster av auktoriserade revisorer i Stockholm. Vi hjälper både större och mindre företag med revision, årsredovisning och bokföring. Behöver ni en auktoriserad revisor i Stockholm är ni välkomna att kontakta oss.

Auktoriserad revisor Stockholm

Auktoriserad revisor Stockholm – Varför välja oss?

När ni väljer Allians Revision & Redovisning som er auktoriserade revisor i Stockholm kan ni vara säkra på att ni får hög kvalitet på vår revision och rådgivning. Vi har många års erfarenhet av att hjälpa företag i Stockholm med sin ekonomi och vi har ett engagerat och erfaret team av revisorer som alltid arbetar hårt för att säkerställa att er revision är av högsta kvalitet.
Vi är medlemmar i GMNI, en sammanslutning av oberoende bokförings- och företagsrådgivande företag, vilket ger oss möjlighet att ge stöd och råd till företag som finns utomlands. Dessutom har vi en god kompetens i 3:12 regler och IFRS.
Så om ni är i behov av en auktoriserad revisor i Stockholm, tveka inte att kontakta oss på Allians Revision & Redovisning. Vi är här för att hjälpa er med alla era revisions- och rådgivningsbehov.

Allians-Online2-1500x430
möte för att välja auktoriserad revisor

Vad gör en auktoriserad revisor?

En auktoriserad revisor sammanställer rapporter, erbjuder värdefull rådgivning och kan ta ett ledarskap för er ekonomi. En auktoriserad revisor måste ha höga etiska, professionella färdigheter, vilka ska hålla en hög professionell nivå. En auktoriserad revisor ska alltid följa etiska regler i sitt arbete.

Revisionsberättelse, årsredovisning och bokföring

Att låta en oberoende revisor granska ert bolags bokslut, redovisning och bokföring, är nödvändigt för alla aktiebolag. En revision utförd av en auktoriserad revisor är en kvalitetsstämpel på företagets bokföring och redovisning. En revision ska garantera att bokföringen är korrekt och att redovisningen stämmer. Allians Revision & Redovisning kan erbjuda ett långsiktigt och eng

Vad kan en revisor hjälpa med?

  • Nedan är några av de tjänster som vi på Allians Revision & Redovisning erbjuder som auktoriserade revisorer i Stockholm:
  • Årsredovisning och revision
  • Bokslut och deklaration
  • Skatterådgivning
  • Ekonomisk rådgivning
  • Bolagsbildning och omstrukturering
  • Företagsförvärv och företagsförsäljning

Vårt team består av erfarna och kompetenta revisorer som arbetar hårt för att ge er den bästa revisionen och rådgivningen som ni behöver för att säkerställa en välordnad ekonomi för ert företag. Vi strävar efter att upprätthålla högsta standard och etik i alla våra revisionstjänster.

När behövs en auktoriserad revisor?

Enligt Bolagsverket måste ett privat aktiebolag anlita en auktoriserad revisor om:

  • Ni har fler än 3 anställda (i medeltal)
  • Ni har mer än 1,5 miljoner kronor i sin balansomslutning
  • Ni har mer än 3 miljoner i sin nettoomsättning

Detta gäller även moderbolag i koncerner, vars redovisning ska omfatta alla dotterbolag i koncernen, som om koncernen var ett enda bolag.

Allians Revision & Redovisning kan erbjuda ett långsiktigt och engagerat arbete i ert företag. Vi ser på den revision som vi erbjuder, vara mer än enbart en granskning av ert företags ekonomi, utan vi erbjuder även oss som er partner som under årets lopp kan utföra löpande granskning och förvaltning av både årsredovisning och bokföring. Av oss får ni en revisionsberättelse med professionellt uttalande, får råd och värdefull information antingen skriftligt eller muntligt under årets lopp fram tills dess att revisionen ska vara på plats.

Allians Revision & Redovisning har arbetat med detta i mer än 25 år och under den tiden har vi fått värdefull erfarenhet och kunskap som vi ser är till stor nytta för alla slags företag.