redovisningsbyrå sundbyberg

Redovisningsbyrå Sundbyberg

Välkommen till Allians, en familjär redovisningsbyrå med tre kontor, perfekt med dig som söker hjälp med redovisning i Sundbyberg! Väljer ni att samarbeta med oss, tilldelas du din egna redovisningskonsult. På så vis kan vi erbjuda dig personlig hjälp i den utsträckningen som ni behöver!

Vi jobbar med kunder i Sundbyberg och erbjuder kvalitativ redovisning, löpande bokföring, extern redovisning, momsredovisning och K2 redovisning. Vi arbetar som redovisningskonsulter och riktar oss mot både större och mindre företag i Sundbyberg.

Vad behöver ni hjälp med? Vi är erfarna ekonomer och arbetar, antingen på plats hos er i ert företag i Sundbyberg, eller på vårt eget kontor. Om ni behöver en redovisning av hög kvalitet kan vi erbjuda redovisningstjänster som är helt digitala och molnbaserade vilket möjliggör för er att komma åt all redovisning under alla dagar på året, och från vilken plats som helst. Med vår digitala redovisning får ni tillgång till all er information i realtid.

redovisning sundbyberg

Vilka tjänster hjälper en redovisningsbyrå till med?

Vi erbjuder breda tjänster som redovisningskonsult. Alla som driver en vinstdrivande verksamhet måste redovisa alla intäkter som företaget har. Hur viktigt det är kan inte nog betonas, men vi har under våra verksamma år, sett att många företag inte har tid, eller energi att lägga ner på det viktiga redovisningsarbetet. Därför finns vi på Allians Revision & Redovisning som er redovisningsbyrå i Sundbyberg och till er tjänst.

När ni anlitar oss som er redovisningsbyrå anpassar vi våra tjänster efter era behov. För oss är ert företag i fokus när vi arbetar med er redovisning. Våra tjänster ser inte ut på samma sätt för alla våra kunder, istället är vi flexibla och ser vilken slags redovisning som just ni behöver och anpassar vårt redovisningsarbete efter det. Vi erbjuder också fast pris, så att ni får en stadig utgiftspost för våra tjänster.

UC CertTrippel A rating

Så oavsett om ni är ett småföretag eller ett större kan man antingen få en fast paketlösning, eller en skräddarsydd hjälp med en personlig konsult. Hitta till närmaste kontor och kontaktuppgifter till höger, eller använda kontaktformuläret nedan för frågor!

redovisningsbyrå i sundbyberg

Skicka mejl till oss

4 + 0 = ?

Detta kan vi erbjuda:

  • Årsredovisning – en årsredovisning brukar vara ett företags viktigaste dokument och som brukar tilldra sig det största intresset bland externa intressenter, myndigheter och banker, bland annat. Års redovisningarna måste följa praxis och lagar, regler och vissa ramar. Vi hjälper er med allt detta och skapar årsredovisningar som är klara för er att signera.
  • Deklarationer – dessa handlingar är de som ska sändas in till berörda myndigheter och ska klara av kraven som dessa lägger på deklarationerna. De avgör också storleken på företagets skatter.
  • Allians Online – hantering av bokföring till ett fast pris. Detta program är automatiserat för att kunna göra bokföringen på ett så effektivt och enkelt sätt. Med detta online program kan ni få en realtidsrapport närhelst som ni önskar det.
  • Bokslut – Allians Online är till för både bokföring och bokslut. Vi gör då, tillsammans med er en rimlighetsbedömning om hur er bokföring ser ut och med hjälp av rätt underlag kan vi justera och skapa ett bokslut för ert företag. Då ingår alla affärshändelser under verksamhetsåret med dokumenterad resultaträkning och balansräkning.
  • Allians Holding – detta innebär att vi kan ta hand om alla löpande bokföring och redovisning för hela verksamhetsåret, för företag som inte har någon egen verksamhet och endast har ett fåtal affärshändelser. Här erbjuder vi ett fast pris med villkoren att företaget (eller den juridiska person) har årsmoms, eller inte innehar F-skatt, mom eller arbetsgivarregistrering men där det finns en fysisk person som ägare och firmatecknare.