Revisor Stockholm

Revisor i Stockholm

Vi har arbetat som revisor i Stockholm under de senaste 25 åren och har hjälpt många företag med vårt engagemang och långsiktighet för bolagets ekonomi. Arbetet som revisor i Stockholm har gett oss mycket värdefull erfarenhet och kunskap som vi ser är till stor nytta för alla slags företag. Därför kan du känna dig trygg om du vill inleda ett samarbetet med oss att vi:

  • Auktoriserade & certifierade revisorer
  • Har god vetskap & erfarenhet i olika branscher
  • Kunniga utanför Sveriges gränser

Att anlita en oberoende revisor som granskar redovisning, bokföring och bokslut av ekonomin i ett bolag är tvunget för alla aktiebolag i allmänhet och för börsnoterade aktiebolag i synnerhet. En revision av räkenskaperna är alltid ett kvitto på hur företagets ekonomi är, hur korrekt bokföringen är och att allt i redovisning, bokföring och bokslut stämmer.

En revision utförd av en auktoriserad revisor i Stockholm, är samtidigt alltid en kvalitetsstämpel som ett företag behöver ha om man vill vinna förtroende hos eventuella aktieägare, externa intressenter och bland myndigheter som kan komma att granska ekonomin i ett bolag. På vår revisionsbyrå är alla våra revisorer auktoriserade. Detta för att vi ska kunna garantera den höga kvalitet som vi ställer på den revision som vi erbjuder i Stockholm. Vi har en god kompetens i 3:12 regler och IFRS.

Hitta revisor i Stockholm

Är ni i behov av en eller flera duktiga revisorer och som arbetar i Stockholm? Allians Revision & Redovisning arbetar bland annat som revisor i Stockholm, och finns i centrala Stockholm, på Rosenlundsgatan 54. Välkomna att hälsa på hos oss när ni behöver tjänster av revisor.

Auktoriserad revisor Stockholm

Revision i Stockholm

Vad är revision?

Revision är en oberoende granskning och utvärdering av en organisation eller företags ekonomiska redovisning. Detta inkluderar transaktioner, rutiner och processer.

Varför gör man en revision?

Syftet med revision är att säkerställa att den finansiella informationen som presenteras är tillförlitlig, korrekt och följer regler och riktlinjer.

Revision utförs vanligtvis av en oberoende revisor eller revisionsbyrå och innefattar en granskning av verksamhetens ekonomiska dokumentation, inklusive balansräkningar, resultaträkningar och kassaflödesanalyser, samt en undersökning av interna kontroller och bokföringsrutiner.

Därefter presenteras slutsatser och rekommendationer som framkommit under granskningen. Revisionsrapporten används ofta av organisationens ledning, aktieägare och andra intressenter för att få en bedömning av organisationens finansiella hälsa och för att identifiera eventuella områden där förbättringar kan göras.

Måste man göra revision?

Kravet på revision varierar beroende på vilket land eller region organisationen eller företaget är verksamt i och dess storlek. Läs gärna mer längre ned på denna sidan om ni undrar vad som gäller för er!

Revisor Stockholm småföretag

Vi erbjuder tjänster som passar både småföretagare samt större koncerner. Exempelvis har vi Allians Online. Vilket är vår tjänst för hantering av bokföring till ett fast pris. Automatiserat görs bokföringen på lättförståeligt och effektivt sätt. Med detta onlineprogram kan ni dessutom få en realtidsrapport närhelst som ni önskar det.

Våra revisorer blir gärna era partners som under årets lopp kan utföra löpande granskning och förvaltning. Av oss får ni en revisionsberättelse med professionellt uttalande, samt värdefulla råd och information antingen skriftligt eller muntligt under hela året fram tills dess att revisionen ska vara på plats.

Allians-Online2-1500x430

När behövs en auktoriserad revisor?

I arbetet som auktoriserad revisor och som vi utför hos er innebär det att vi sammanställer rapporter med värdefull rådgivning och kan även erbjuda ett ekonomiskt ledarskap, så om ni behöver en ekonomichef kan vi erbjuda de tjänsterna.

Alla aktiebolag liksom börsnoterade företag, finansiella bolag med särskild vinstutdelningsbegränsning ska varje år anlita en auktoriserad revisor som genomför en revision av alla räkenskaper som gjorts under verksamhetsåret.

Enligt Bolagsverket måste även ett privat aktiebolag anlita en auktoriserad revisor om minst två av följande uppföljs:

  • Ni har fler än 3 anställda (i medeltal)
  • Ni har mer än 1,5 miljoner kronor i sin balansomslutning
  • Ni har mer än 3 miljoner i sin nettoomsättning

Läs mer om auktoriserad revisor i Stockholm.

möte för att välja auktoriserad revisor

Kom i kontakt med en auktoriserad revisor?

Kika gärna på vår kontaktsida för uppgifter till något av våra tre kontor eller fyll i formuläret nedan för att boka tid för ett förstamöte eller om ni har fler frågor!