En due diligence kan enklast beskrivas som en företagsbesiktning. Det handlar om att samla in och analysera information om företaget för att kunna utvärdera dess tillstånd eller ”skick”, precis som en besiktning av ett hus eller bil inför en transaktion.

Det finns flera olika områden som kan beröras i en due diligence, som till exempel den finansiella eller den skattemässiga.

Det är inom dessa två områden som Allians har god erfarenhet och bra kunskap inom.  I den finansiella genomgången är det fokus på att analysera den finansiella datan. T.ex. jämförs ofta resultat och kostnader över olika år eller perioder för att identifiera och förstå förändringar. I balansräkningen undersöks ofta hur bolaget är finansierat och om några ändringar skett nyligen.

I den skattemässiga genomgången ser man över skattesituationen såsom moms och inkomstskatt samt internprissättning och eventuella upplägg för skatteoptimering.

Vad gäller andra former av due diligence så har vi ett stort nätverk och bra samarbetspartners för t ex legal due diligence som kräver högre juridisk kompetens.

Kontakta oss så hjälper vi dig.