Deadlines för ett aktiebolags bokslut och årsredovisning

Det finns ett antal lagar som reglerar viktiga datum som ett aktiebolag behöver ha koll på gällande årsredovisningen.

  1. Årsredovisningen ska skickas till revisorn senast 6 veckor före årsstämman. Det innebär att vi behöver få den och bokslutsmaterialet senaste 15 maj.
  2. Inför stämman ska styrelsen skicka ut en kallelse till årsstämman med tillhörande dokumentation, däribland kopia av signerad årsredovisning och revisionsberättelse. Kallelsen skickas ut 4 – 6 veckor före stämman. I bolagsordningen kan man ha en kortare kallelseperiod, men som senast 2 veckor före stämman. Det innebär att kallelsen ska skickas ut senast 1 juni.
  3. Sista datum för årsstämma är 6 månader efter bokslutsdagen. Det innebär att årsstämman ska kunna hållas senast 30 juni.
  4. Efter hållen stämma ska en kopia av årsredovisningen lämnas till Bolagsverket. Den ska lämnas in senast 7 månader efter bokslutsdagen, dvs. senast 31 juli.

I mindre företag med få ägare kanske punkterna ovan spelar mindre roll. Det är stämman som beslutar om stämman blivit kallad i behörig ordning även om alla deadlines inte hållit. Det viktiga blir då att se till att årsredovisningen och bokslutet är upprättat senast 15 maj för att vi ska kunna garantera att vi kan vara klara med revisionen i sådan tid att årsstämman kan hållas 30 juni.

Konsekvenser av att inte lämna in en årsredovisning i tid kan resultera i en anmärkning från revisorn att årsredovisningen inte upprättats så att årsstämman har kunnat hållas senast 6 månader efter räkenskapsårets utgång. Det i sin tur kan påverka företagets kreditvärdighet då anmärkningar i revisionsberättelsen är något som påverkar det kreditbetyg som kreditupplysningsföretagen lämnar.

Text: Linnea Nyström, Auktoriserad revisor, Allians Revision & Redovisning

Signera bokslut