Regeringen föreslår att företag slipper bevara papperskvitton och fakturor

I lagrådsremissen som överlämnades den 18 januari visar att regeringen äntligen har tagit steg för att modernisera de svenska bokföringsreglerna genom att avskaffa kravet på att räkenskapsinformation ska bevaras i originalform.

Enligt nuvarande regler måste företag bevara räkenskapsinformation i sin originalform under drygt tre år, även om informationen sparas ner digitalt. Det innebär att papperskvitton, pappersfakturor och annat pappersmaterial med räkenskaps­information måste hanteras av företagen under denna tid. Den viktigaste förändringen är att nuvarande krav på att arkivera information i samma form som den mottagits slopas, vilket tillåter digital överföring av exempelvis fakturor och kvitton.

Regeringen föreslår att pappersmaterial med räkenskapsinformation bara ska behöva bevaras till dess att informationen överförts i digital form. Där­efter kan materialet kastas. Förslaget innebär en avsevärd förenkling för många före­tag. Enligt en beräkning som ligger till grund för förslaget innebär det en besparing för företagen på 3,9 miljarder kronor per år.

För att just du ska kunna anpassa dig bra till denna förändring så kan du kontakta din konsult kring digitaliseringen samt hur det kan tillämpas just för din verksamhet!

Text: Belmin Rahic, Redovisningskonsult, Allians Revision & Redovisning