Förslag till föreskrifter om revisorers och revisionsföretags åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förra veckan lämnade vi in våra synpunkter på Revisorsinspektionens förslag till föreskrifter om revisorers och revisionsföretags åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Föreskrifterna ska komplettera och förtydliga bestämmelserna i penningtvättslagen. För revisionsföretagen innebär förslagen bland annat tydligare krav på hur kontroll av kundens identitet ska genomföras och dokumenteras, kontinuerlig utvärdering av kundens riskprofil och ett förtydligande av vad riskbedömningen ska innehålla.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Promemorian med förslag går att läsa här.