Allians har biträtt Binero Group AB (publ) vid förvärv av Redbrigde AB och Redbridge Technology AB

Allians Revision & Redovisning har biträtt Binero Group AB (publ), som är börsnoterade på First North Stockholm, vid den finansiella Due Diligencen vid förvärven av RedBridge AB och RedBridge Technology AB.

Alliansteamet bestod av Auktoriserad revisor Peter Åsheim och revisor Lars Axelsson.

Pressmeddelande: Binero Group ingår avtal om att förvärva Redbridge

Auktoriserad revisor Peter Åsheim

Revisor Lars Axelsson