Inlägg

Cloffe Widen

Kundintervju – Colombine

Vad har samarbetet med Allians inneburit för er organisation?
”Det har inneburit en enorm avlastning för oss och inneburit att vi i princip enbart kan fokusera på vår huvudsakliga verksamhet medans Allians har sett till att stora delar av vår ekonomi fungerar. När problem dyker upp är de alltid snabba med att hjälpa till.”

Andreas-Rask

Kundintervju – Garol Utemiljö

Vad har samarbetet med Allians inneburit för er organisation?
”Det har inneburit en enorm avlastning för oss och inneburit att vi i princip enbart kan fokusera på vår huvudsakliga verksamhet medans Allians har sett till att stora delar av vår ekonomi fungerar. När problem dyker upp är de alltid snabba med att hjälpa till.”

Kristin Enlund Svensson

Kundintervju – Ekonomi Roslagen AB

Hur har Allians motsvarat dina/era förväntningar?
”Alltid bra kursinnehåll, bemötande, inspirerande.  I revisionsuppdrag, bra dialog och samarbete.”