Inlägg

Våra kunder är extremt nöjda med Allians som revisionsbolag. De får bra, kompetent hjälp och det känns bra att kunna koppla kunder samman med ett revisionsbolag som erbjuder den kompetens och det bemötandet kunderna får.

Vad har samarbetet med Allians inneburit för er organisation?
”Det har inneburit en enorm avlastning för oss och inneburit att vi i princip enbart kan fokusera på vår huvudsakliga verksamhet medans Allians har sett till att stora delar av vår ekonomi fungerar. När problem dyker upp är de alltid snabba med att hjälpa till.”

Vad har samarbetet med Allians inneburit för er organisation?
”Det har inneburit en enorm avlastning för oss och inneburit att vi i princip enbart kan fokusera på vår huvudsakliga verksamhet medans Allians har sett till att stora delar av vår ekonomi fungerar. När problem dyker upp är de alltid snabba med att hjälpa till.”

Hur har Allians motsvarat dina/era förväntningar?
”Alltid bra kursinnehåll, bemötande, inspirerande.  I revisionsuppdrag, bra dialog och samarbete.”