Kontrollbalansräkning och obestånd – Ett delat ansvar mellan konsult och kund