Redovisningsbyrå Kista

Välkommen till Allians Revision & Redovisning som erbjuder redovisning för företag i Kista. Vi är en redovisningsbyrå och ett stort team av erfarna handläggare som arbetar med redovisning. I Kista arbetar vi med allehanda tjänster för flera kunder som anlitar oss som sin redovisningsbyrå.

Som er redovisningsbyrå kan vi utföra redovisning, årsredovisning vid räkenskapsårets slut, löpande bokföring och bokslut. En redovisning – och ännu mer en årsredovisning – kan vara ett företags viktigaste dokument och som oftast väcker störst intresse bland externa intressenter, såsom exempelvis banker och myndigheter. 

Det är ett bevis på att ett företag går med vinst och hur stor vinsten är, samtidigt är det ett viktigt redogörande dokument där ni kan redovisa er verksamhet samt berätta om hur ni ser på framtiden och vad ni vill satsa på, hur året har gått, vad ni har åstadkommit som visar på seriositet och ambitioner. 

Redovisning i Kista

Arbetet med en redovisning och ännu mer en årsredovisning måste följa vissa lagar och regler som man måste följa. Att sammanställa en redovisning är oftast ett ganska omfattande arbete, givet beroende på hur stor er verksamhet är, så kräver redovisningen en hel del tid och energi. Ibland kan det kräva den tid som många i företagen inte har. Därför finns vår redovisningsbyrå i Kista som erbjuder våra tjänster för en kompetent och korrekt genomförd redovisning.

Vår redovisningsbyrå erbjuder tjänster av erfarna ekonomer som i många år har arbetat med revision, redovisning, viktig rådgivning för företag, lönehantering, konkursutredningar och bokföring. På så sätt är vi en mångsidig redovisningsbyrå som kan erbjuda breda tjänster för företag i Kista.

Detta erbjuder vi på Allians Revision & Redovisning:

  • Årsredovisning – en årsredovisning brukar vara ett företags viktigaste dokument och som brukar tilldra sig det största intresset bland externa intressenter, myndigheter och banker, bland annat. Års redovisningarna måste följa praxis och lagar, regler och vissa ramar. Vi hjälper er med allt detta och skapar årsredovisningar som är klara för er att signera.
  • Deklarationer – dessa handlingar är de som ska sändas in till berörda myndigheter och ska klara av kraven som dessa lägger på deklarationerna. De avgör också storleken på företagets skatter.
  • Allians Online – hantering av bokföring till ett fast pris. Detta program är automatiserat för att kunna göra bokföringen på ett så effektivt och enkelt sätt. Med detta online program kan ni få en realtidsrapport närhelst som ni önskar det.
  • Bokslut – Allians Online är till för både bokföring och bokslut. Vi gör då, tillsammans med er en rimlighetsbedömning om hur er bokföring ser ut och med hjälp av rätt underlag kan vi justera och skapa ett bokslut för ert företag. Då ingår alla affärshändelser under verksamhetsåret med dokumenterad resultaträkning och balansräkning.
  • Allians Holding – detta innebär att vi kan ta hand om alla löpande bokföring och redovisning för hela verksamhetsåret, för företag som inte har någon egen verksamhet och endast har ett fåtal affärshändelser. Här erbjuder vi ett fast pris med villkoren att företaget (eller den juridiska person) har årsmoms, eller inte innehar F-skatt, mom eller arbetsgivarregistrering men där det finns en fysisk person som ägare och firmatecknare.

Auktoriserade revisorer

Vi på Allians är auktoriserade revisorer och erbjuder därmed revision för företag i Stockholm. Här kan du läsa mer om oss som auktoriserade revisor i Stockholm.

Kom i kontakt med oss:

Skicka mejl till oss

2 + 5 = ?

redovisning kista