Obligatoriskt i K2 årsredovisning

Vad är egentligen obligatorisk information i en K2 årsredovisning för aktiebolag?

I redovisningskonsult- och revisionsbranschen uppstår ofta diskussioner om vilken information som egentligen är obligatorisk i en årsredovisning och vad som är frivillig information.

Det brukar också uppstå diskussioner om vart i årsredovisningen olika intäkter, kostnader, tillgångar och skulder ska redovisas.

Det händer dessutom ibland att konsulter och revisorer har olika uppfattningar i dessa frågor.

Under detta seminarium jobbar vi praktiskt med verkliga händelser och med hjälp av lag och normering diskuterar vi oss fram till vilka avtryck dessa händelser får i förvaltningsberättelsen, resultaträkningen, balansräkningen, redovisningsprinciper och noter.

Eftersom seminariet bygger på att vi tar reda på vad som faktiskt krävs i en K2 årsredovisningen för aktiebolag måste deltagarna ha tillgång till K2 regelverket.

Kurs

Datum

11 februari 2020 Visby

18 februari 2020 Stockholm

Föreläsare

Per Lindblom

Utbildningstimmar

3,5 timmar

Kursavgift

2.100:- exkl moms

I priset ingår kursdokumentation och fika.