Onlinekurs om Generationsskifte

Oftast vet man när det är dags att lämna över företaget men man vet inte hur

Vi på Allians Revision & Redovisning får ofta lämna råd kring hur man kan tänka runt ett generationsskifte av ett fåmansaktiebolag. Det kanske inte är så konstigt eftersom det finns undersökningar som visar att 4 av 10 svenska företagsledare är 55 år eller äldre, och att en sjättedel dessutom är över 65 år, i kombination med att vi är rätt bra på det.

Från och med den 1 juli 2019 gäller också delvis nya skatteregler vid generationsskiften MEN och det kanske kommer som en total överraskning, allt här i livet handlar inte om skatt

Eftersom en naturlig samtalspartner i dom här frågorna brukar vara bolagets revisor eller redovisningskonsult bjuder vi in till ett halvdags seminarium där vi diskuterar tankegångar runt generationsskiften som självklart kommer innehålla en del tankegångar om skattebesparande lösningar men även en del familje- och aktiebolagsrätt.

Ledare för seminariet är Per Lindblom och Peter Åsheim. Per håller regelbundet utbildningar för branschkollegor inom redovisning och revision tillsammans med FAR, Srf Konsulterna och Skattehuset i Göteborg. Peter är tongivande inom Allians konsultverksamhet riktad mot små och medelstora ägarledda företag men också revisor i börsnoterade företag

Kurs

Datum

2 september 2020 9.00-12.00

Föreläsare

Per Lindblom

Peter Åsheim

Utbildningstimmar

3 timmar

Kursavgift

2.100:- exkl moms