Post Slider Element

The post slider element allows you to display a 2-5 column slider with entries, that are fetched from any of your Themes active Taxonomies. This also includes Taxonomies that are added via Plugins. So for example if you have a shop plugin active you will also be able to display the latest Products.

Latest Posts

TillväxtverketTillväxtverket

Tillväxtverkets syn på ökat löneuttag hos arbetsgivare som ansökt om stöd för korttidsarbete

Får ägarna göra ett extra högt löneuttag för att uppfylla löneuttagskravet i inkomstskattelagen?

Obemannade kontor

På grund av rådande situation arbetar många av våra medarbetare just nu hemifrån vilket innebär att våra kontor kan komma att vara obemannade vissa tider under dygnet.
Srf

Frågor och svar kopplat till corona

Med anledning av coronaspridningen har Srf konsulterna sammanställt en lista med frågor och svar om hur redovisning av stöd kopplat till corona ska redovisas hos företag som tillämpar K2 eller K3 i årsredovisningar med bokslut 2020-04-30 och senare.
Skatteverket

Ansök om omställningsstöd för maj, juni och juli.

Skatteverket tar nu emot ansökningar för omställningsstöd för perioden maj och juni-juli. För att beviljas stöd ska omsättningen för maj minskat med mer än 40 procent i förhållande till maj 2019. För perioden juni och juli måste tappet vara mer än 50 procent jämfört med samma period 2019. Ansökningarna hanteras som två separata, en för maj och en för juni och juli, med sista ansökningsdag 30 november.
Katja

Kundintervju – Akira Redovisning AB

Våra kunder är extremt nöjda med Allians som revisionsbolag. De får bra, kompetent hjälp och det känns bra att kunna koppla kunder samman med ett revisionsbolag som erbjuder den kompetens och det bemötandet kunderna får.
Kontrollbalansräkning

Kontrollbalansräkning lika viktigt som brandförsäkring

Statistiken visar att antalet konkurser i Sverige ökar. Om det skulle gå så illa så kan styrelsen i ett aktiebolag hamna i ett läge där de själva får betala bolagets skulder med privata medel, detta alldeles oavsett huruvida man ställt personlig borgen för banklån eller andra skulder.

Latest Portfolio Entries without Excerpt