Inlägg av

Obemannade kontor

På grund av rådande situation arbetar många av våra medarbetare just nu hemifrån vilket innebär att våra kontor kan komma att vara obemannade vissa tider under dygnet.

Frågor och svar kopplat till corona

Med anledning av coronaspridningen har Srf konsulterna sammanställt en lista med frågor och svar om hur redovisning av stöd kopplat till corona ska redovisas hos företag som tillämpar K2 eller K3 i årsredovisningar med bokslut 2020-04-30 och senare.

Ansök om omställningsstöd för maj, juni och juli.

Skatteverket tar nu emot ansökningar för omställningsstöd för perioden maj och juni-juli. För att beviljas stöd ska omsättningen för maj minskat med mer än 40 procent i förhållande till maj 2019. För perioden juni och juli måste tappet vara mer än 50 procent jämfört med samma period 2019. Ansökningarna hanteras som två separata, en för maj och en för juni och juli, med sista ansökningsdag 30 november.