Allians Expert

Hos Allians kan en verksamhet välja att göra hela den löpande bokföringen själv men ändå ha tillgång till sakkunnig som analyserar siffrorna och hjälper till att kvalitetsgranska. Ett sådan upplägg kallar vi Allians Expert.
Paketet passar för er som kanske är ett mindre eller ett nystartat företag. Allians kan hjälpa till att sätta upp ett flöde med kontering och lära ut hur effektiva processer går till. Finns det sedan innan och ett uppsatt har vi ett möte för att lära oss om verksamheten samt förstå flödena för att kunna göra analyserna.
För att kunna ha Allians Expert behöver man ha ett system som kan exportera en siefil. Utifrån den skapar vi en periodrapport med kommentarer och nyckeltal. Vi redovisar en stickkontroll och kvalitetskontroll samt en likviditetsanalys som vi utfört på väsentliga belopp eller poster. Med en rimlig periodicitet levererar vi en konkurrensanalys för att ge viktig information och verksamhetens status. Man kan välja att få denna rapport månad eller kvartalsvis.

Vad får jag hos Allians?

  • En god kontroll på bokföringens status
  • En väsentlig kvalitetskontroll inför viktiga verksamhetsbeslut.
  • Kontroll på verksamhetens placering kontra konkurrenter.

Kontakta oss, vi hjälper dig gärna!