Allians Årsredovisning & Deklaration

En Årsredovisning är kanske ett företags viktigaste dokument. Den speglar företaget och kan användas som ett utmärkt marknadsmaterial. Viktiga samarbetspartners och kunder läser ofta årsredovisningen av ett företag innan de ingår ett samarbete.

Årsredovisningen kan vara ett svårt moment. Dokumentet måste följa flera lagar, regler och ramar. När ett företag har fått godkänt på sina siffror av revisor eller företagsledning kan Allians hjälpa till att skapa produkten årsredovisning utefter givna siffror. Är det inte Allians som gjort bokslutet genomför vi först en rimlighetsbedömning på givna siffror och lämnar ett uttalande om vad vi har bedömt. Därefter skapar vi årsredovisningen och gör den klar för signering.
Deklarationen gör vi gärna också i samband med detta. Skattelagstiftningen ändras ofta och Inkomstdeklarationen kan ibland utmana oss. Vi kan hjälpa dig med de rätta avdragen och se till att
deklarationen blir rätt och klar för att skickas in.
Alla årsredovisningar och deklarationer vi gör kvalitetsgranskas i två led innan den går vidare vilket ger en hög kvalitet på denna produkt.

Vad får jag hos Allians?

  • En kvalitetsgranskad och korrekt årsredovisning att skicka in till
    bolagsverket
  • Ett utmärkt marknadsmaterial
  • En kvalitetsgranskad och korrekt deklaration att skicka in till
    skatteverket