Affärsrådgivning

Är det dags för ditt företag att ta nästa steg? Står ditt företag inför stora utmaningar och behöver få rätt beslutsunderlag för att komma vidare till nästa fas? Ibland ställs du som företagare inför en beslutssituation som kräver någon form av affärsrådgivning. Då kan revisorn ofta vara en viktig samtalspartner. Vi hjälper ditt företag att utvecklas och komma framåt. Vårt mål är att du ska känna att ditt företag är i trygga händer hos oss.

Hos oss kan du få hjälp med följande

Bedömning av affärsavtal

Avtal vid köp, byte och gåva av lös och fast egendom

Kompanjonsavtal

Ekonomisk konsultation och analys

Företagsanalys och värderingar

Belönings- och incitamentsprogram

Rådgivning vid köp och försäljning

Resultatuppföljning och lönsamhetsbedömning

Behöver du ett bollplank? Kontakta oss, vi hjälper dig gärna!