Fem tips till bokslutssäsongen

Mina fem tips till bokslutssäsongen för att förenkla vardagen för oss alla.

Bättre flyt i arbetet för ekonomiavdelningen och för revisorerna. Med rätt planering spar vi tid och tid är något som vi inte har. Ledningen eller kanske revisorer frågar efter underlag och analyser. Har du tänkt på det här, hur har vi hanterat den här händelsen i redovisningen mm. Jag tror att många av er känner igen er.

Jag vill slå ett slag för bokslutsarbete som ligger till grund för bra årsredovisning och en planerad skattesits.

  1. Börja i tid och planera arbetet, för ofta hör vi ” jag slänger ihop bokslutet ikväll eller i helgen”. När vi slänger ihop något brukar det saknas underlag är min erfarenhet. När jag började jobba inom yrket fick vi lära oss själv review. Ta ett steg tillbaka och gå igenom det som har gjorts och ställ kritiska frågor till dig själv och förstå vart siffrorna kommer ifrån -finns det tillräckliga underlag mm.
  2. När det gäller anläggningstillgångar som exempelvis inventarier saknar många bolag och föreningar anläggningsregister. Blir svårt att utrangera eller göra planenliga avskrivningar när vi inte har kontroll på vad som ligger på inventariekontot. Eller när vi ska försäkra vår verksamhet. I princip i alla DD processer vill köparen se registret. Be din redovisningskonsult eller revisor om hjälp så att du vet vilka uppgifter som bör finnas med.
  3. Kundfordringar. Är reskontran uppdaterad? Gå igenom om det finns osäkra fordringar, dokumentera era ställningstagande varför vi reserverar eller inte. Fungerar rutinen bra?
  4. Varulager. Ni som bokför lagerförändring en gång per år, jag har svårt att förstå hur dessa företag följer resultatutvecklingen. Kan vara viktigt i dessa tider att följa resultatutveckling varje månad eller kvartalsvis. Fundera gärna på hur en effektiv hantering bör se ut och hur rutinerna bör utformas. Hur ser prissättningen ut i lagret, stämmer kvantiteter?
    Gör inte dubbla inkuransavdrag. Dels individuell bedömning och sedan schablonavdrag. Det är den posten som oftast påverkar resultatet i störst omfattning. Glöm inte avklippet när går faran över på inleverans och utleverans så att lagret bokförs på rätt sätt.
  5. Regelverk. Vilket regelverk passar vårt företag? Det finns flera att välja på. För ofta ser vi att diskussionen kommer upp försent. K2 eller K3 eller annat regelverk. Är vi enligt lag tvungna att upprätta koncernredovisning? Mitt förslag är att vi prövar frågan varje år. Exempelvis i första kvartalet på räkenskapsåret.

Det här är mina 5 tips för att vi alla ska få ett bättre flyt i vår dagliga verksamhet, öka kunskapen och underlätta informationsgivningen mellan anställda /ledning och revisorer.

Vill passa på att önska er en god jul och Gott nytt räkenskapsår!

Text: Ulf Strauss, Auktoriserad revisor, Allians Revision & Redovisning