Förändringar i räntesatserna för skattekontot

En viktig uppdatering som berör era skattebetalningar har nyligen trätt i kraft. Från och med den 1 augusti 2023 har det skett förändringar i räntesatserna som kan påverka er ekonomi i samband med skattekontot. 

Dessa förändringar kan påverka företag och enskilda personer som har kvarstående skulder på skattekontot och kan medföra ökade kostnader för dem som befinner sig i denna situation. Då den senaste justeringen på skattekontot innebär en ökning av kostnadsräntan. Den låga räntesatsen har ökats från 3,75 % till 5 %, medan den höga räntesatsen har justerats från 18,75 % till 20 %. 

Samtidigt har även intäktsräntan för överskott på skattekontot justerats, och räntan för överskott har höjts från 1,6875 % till 2,25 %. Denna justering kan ha en positiv inverkan på den totala avkastningen av era disponibla medel för de som har ett överskott på skattekontot. 

När det gäller att lämna överskott av pengar på skattekontot är det alltid viktigt att noggrant överväga de ekonomiska konsekvenserna och fördelarna. Att ha ett överskott på skattekontot kan vara fördelaktigt för att hantera oförutsedda utgifter eller för att säkerställa en finansiell buffert. Å andra sidan kan det vara värt att utforska alternativa investeringsmöjligheter som kan ge en högre avkastning än den nuvarande räntesatsen på skattekontot. Hör gärna av er till oss för att diskutera vad som bäst passar era specifika ekonomiska mål och behov. 

Text: Belmin Rahic, Redovisningskonsult
Allians Revision & Redovisning AB