Prisbasbelopp 2024

Enligt de senaste rapporterna har prisbasbeloppet för 2024 höjts till 57 300 kronor, vilket innebär att prisbasbeloppet ökar med 4 800 kronor från föregående årsvärde på 52 500 kronor. 

Det är värt att notera att det är Statistiska centralbyrån som beräknar prisbasbeloppet och som sedan fastställs av regeringen. Genom att beakta olika ekonomiska faktorer såsom inflation, genomsnittliga löneökningar och andra relevanta indikatorer säkerställer de att beloppet är anpassat till den aktuella ekonomiska situationen. 

Prisbasbeloppet berör
Prisbasbeloppet kan komma att beröra många beräkningar såsom: 

  1. SGI – Sjuk- och föräldrapenning
  2. Bilförmånsvärde
  3. Skattefritt inrikes traktamente som ökar med 30kr 2024 
  4. Direktavdrag för inventarier av mindre värde 

För våra enskilda näringsidkare kan den nya justeringen av prisbasbeloppet innebära förändringar i skatteavdrag och skattefria belopp, vilket kan ha en påverkan på er totala skattesituation för det kommande året. Det är viktigt att vara medveten om dessa förändringar för att kunna planera och hantera er ekonomi på ett effektivt sätt.  

För er som driver aktiebolag kan den nya justeringen av prisbasbeloppet också påverka olika områden som rör hyresreglering, socialförsäkringsförmåner och pensioner för anställda.  

Vid eventuella frågor rörande prisbasbeloppet tveka inte kontakta er redovisningskonsult för ytterligare information. 

Text: Belmin Rahic, Redovisningskonsult
Allians Revision & Redovisning AB

Pengar