Ny momslag från 1 juli 2023

Den gamla momslagen från 1994 har ändrats och justerats så mycket att det var dags att skriva om den helt för att göra det enklare att följa och förstå den. Ett viktigt förtydligande har också gjorts för vad som gäller när ideella föreningar säljer tjänster internt.

Det har varit oklart vad som gäller när ideella föreningar säljer tjänster internt, tjänster som är momspliktiga i vanliga affärssammanhang. Idag är ideella föreningar, så som idrottsrörelsen, studieförbund och registrerade trossamfund, undantagna från kravet på att betala moms. Detta kan även gälla när en fristående grupp inom en förening säljer en tjänst internt.

Exempelvis kan det handla om en stor organisation, där flera föreningar ingår, som har en gemensam avdelning som säljer it-support till föreningarna. Om tjänsten istället hade kunnat köpas på marknaden, kan det dock bedömas som att undantaget från moms leder till en snedvridning av konkurrensen. I sådana fall får undantaget från moms inte tillämpas. De interna försäljningarna bedöms då som momspliktiga.

Berörs du av förändringen eller vill veta mer – kontakta oss på Allians så hjälper vi dig.

Pengar