Kassaflödesanalys, varför det?

Som företagare behöver du ha kontroll över din ekonomi för att lyckas. En kassaflödesanalys  hjälper dig att förstå och planera ditt företags ekonomi på ett bättre sätt. Det kan vara lättare att förstå en kassaflödesanalys jämfört med resultat- och balansräkningarna eftersom den fokuserar på hur pengarna rör sig i företaget över en viss tidsperiod.

 

En kassaflödesanalys visar helt enkelt vart pengarna kommer ifrån och tar vägen – eller var de fastnar på vägen.

Den hjälper dig att se hur finansiellt starkt företaget är under en viss tid. Den hjälper dig att se företagets förmåga att betala skulder och att uppskatta lönsamheten framåt. Du kan hålla koll på likviditeten, övervaka din ekonomiska hälsa,  planera för framtida investeringar, se över ditt behov av finansiering, eller möjligheter till att ge ägarna avkastning.

 

Den är ett bra beslutsunderlag, till och med så nyttigt verktyg att den är ett måste för många företag: Större företag måste visa den i sin årsredovisning och från räkenskapsår som börjar 1/1 2023 måste även bostadsrättsföreningar göra det (se mer om Brf:er här.).

 

Så om du vill förbättra din kontroll och se till att ditt företag fortsätter att växa och utvecklas på en sund och hållbar grund, hjälper vi gärna till med kassaflödesanalysen .

Analytics