Räntan på skattekontot höjs igen den 1 februari

Den 1 februari 2023 höjs basräntan på skattekontot från 2,5 procent till 3,75 procent, senast den höjdes var den 1 november 2022.

Bakgrunden är att säljräntan på statsskuldväxlar, som basräntan är knuten till, har höjts. Det innebär att kostnadsräntan på kvarskatt och på anstånd med skatt blir 3,75 procent. Den som kommer få kvarskatt över 30 000 kronor betalar kostnadsränta redan från den 14 februari.

För att undvika det går det att göra en extra inbetalning. Intäktsräntan på Skattekontot blir 1,6875 procent.

-Skatteverket

Skatteverket