Ägarplanering – starta fåmansbolag före nyår

Om du har bestämt dig för att starta ett aktiebolag, är det bra att passa på före årsskiftet.
Krav för att kunna tillgodogöra sig ett schablonmässigt lågbeskattat utdelningsutrymme, om ca 190 tkr, är det krav på att du äger dina andelar vid kalenderårets början.

Kontakta oss, så kan våra erfarna rådgivare och konsulter berätta mer och även vid behov hjälpa dig att starta ett aktiebolag.

Läs även mer här om ägarplanering för delägare i fåmansbolag och tips inför Nyåret!