Tips för att förbättra ditt löneunderlag på din K10

Vi har tidigare skrivit om ägarplanering gällande rätt lön och utdelning, se artikeln här.

Ett tips att på ett enkelt sätt öka löneunderlaget är att i stället för att respektive anställd belastas med olika förmånsvärden på toppen av bruttolön vid beräkning av skatt och arbetsgivaravgifter hanteras förmånen med ett nettolöneavdrag.

Effekten blir att din bruttolön ökar och du redovisar inget förmånsvärde utan detta värde minskar sedan din nettolön. Du får ut lika mycket i nettolön men du får följande förbättringar:

  • Högre löneunderlag på din K10
  • Din bruttolön ökar varför du behöver ta ut en mindre extra lön för att uppnå kravet för att kunna åtnjuta löneunderlaget
  • Din sjukpenninggrundande inkomst ökar eftersom den inte beräknas på förmåner

Text: Peter Åsheim, Auktoriserad revisor

Peter