Skattefria gåvor – Vad gäller?

Huvudregeln är att gåvor från arbetsgivaren är skattepliktiga. Undantaget är julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor. En sådan gåva är skattefri så länge gåvans värde, inklusive moms, inte överstiger vissa beloppsgränser. Vilka beloppsgränser som gäller beror på vilken typ av gåva det är. Om värdet överstiger dessa beloppsgränser är gåvan skattepliktig från första kronan.

Arbetsgivaren måste ge gåvan till alla anställda eller till en större grupp av anställda för att reglerna om skattefrihet ska gälla (kan dock bli lite dålig stämning i fikarummet om inte alla anställda får).

Arbetsgivaren får göra avdrag för kostnaden för gåvorna som en personalkostnad.

Skattefriheten gäller alla slag av gåvor utom pengar (eller värdebevis som kan bytas in mot pengar).

Julgåvor 2022

Julgåvor till anställda får uppgå till ett värde av max 500kr (inklusive moms). I värdet räknas inte fraktkostnader.

Jubileumsgåvor

En jubileumsgåva är en gåva till företagets anställda i samband med att företaget firar 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum. Den är skattefri om värdet inte överstiger 1 500 kronor (inklusive moms).

Minnesgåvor

En minnesgåva är en gåva som lämnas till en varaktigt anställd vid något av följande tillfällen:

  • när den anställda uppnår en viss ålder
  • efter en längre tids anställning (minst 20 år)
  • när anställningen upphör.

Med att den anställda uppnår en viss ålder bör enligt Skatteverkets uppfattning avses jämna födelsedagar från 50 år och uppåt.

Coronagåvan

Under pandemin år 2020 infördes en så kallad coronagåva. Då uppgick det skattefria värdet till 1 000 kronor och för år 2021 till 2 000 kronor.

I år finns inte den gåvan kvar.

Gåva