Har du planerat för skattebetalningarna?

Den 12 februari 2023 går anståndstiden ut för många som ansökt och fått tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. Har du fått anstånd med ett stort belopp kan betalningen bli ansträngande, om du inte är förberedd*.

Det finns möjlighet att ansöka om ytterligare förlängning. Läs mer om det här. Man kan ansöka om förlängning av anståndet till som mest 24 månader vilket många företag redan gjort.
Det är sedan möjligt att ansöka om ytterligare 36 månader, då tillsammans med en avbetalningsplan under dessa 36 månader. Du måste ansöka om förlängning innan din anståndstid har gått ut. Skatteverket skickar ut meddelande omkring en månad innan anståndet upphör. Ansökan gör man via Mina sidor på skatteverket.se.

Tänk på att  det utgår ränta och avgifter för anståndet och ingen av dessa utgifter är skattemässigt avdragsgilla.

*Den 12 februari 2023 är också för många det datum då ränta på obetald kvarskatt för 2022 börjar räknas. Den 12 mars en månad senare är för många också dagen slutskatten för 2021 ska vara betald.

Undvik onödig stress med en god planering. Allians’ erfarna rådgivare hjälper dig gärna med kassaflödesplanering, likviditetsbudget, balansbudget och resultatbudget.

Text: Eva Remnelius, Srf Certifierad Affärsrådgivare och Auktoriserad Redovisningskonsult

Skatteverket