Kassaflödesanalys, vad är det?

En kassaflödesanalys visar helt enkelt vart pengarna kommer ifrån och tar vägen – eller var de fastnar på vägen.

Den hjälper dig att se hur finansiellt starkt företaget är under en viss tid. Den hjälper dig att se företagets förmåga att betala skulder och att uppskatta lönsamheten framåt. Den är ett bra beslutsunderlag.

Större företag måste visa den i sin årsredovisning (och från 2023 måste även bostadsrättsföreningar). För andra är den frivillig och ett värdefullt verktyg.

Ibland kallas den finansieringsanalys.

På engelska kallas den cash flow analysis.

Text: Eva Remnelius, Srf Certifierad Affärsrådgivare och Auktoriserad Redovisningskonsult

Allians startsida, hemsida