Ägarplanering – Rätt lön och utdelning för ägare i Fåmansbolag

Äger du kvalificerade andelar i ett fåmansbolag? Ägde du dem vid årets ingång? Har du ett bra överskott i företaget och kan ta ut en vettig lön och en rimlig utdelning?

Din rådgivare hos Allians hjälper dig genom att planera och stämma av bolagets överskott och löner och beräkna ditt utrymme för lågbeskattad utdelning (= gränsbeloppet) från fåmansbolaget.

Dags att stämma av 2022 inför utdelning 2023:

Ta fram detaljerad årssammanställning Arbetsgivardeklaration hittills för hela 2022 både för bolaget och för dig som delägare. Gör en prognos för lönerna resten av året och lämna det till Allians för beräkning, tillsammans med den senaste årsredovisningen och en prognos för innevarande räkenskapsår. Om du vill kan din rådgivare hjälpa till med prognosen.

Dags att planera 2023:

Prisbasbeloppet för 2023 används för beräkning av högsta pensionsgrundande inkomst och beräkning av betalning till tjänstepension. Inkomstbasbeloppet för 2022 används för att beräkna lönekravet i år för gränsbeloppet nästa år. Inkomstbasbeloppet för 2023 används för att beräkna lönekravet nästa år för gränsbeloppet 2024.

Kontakta din rådgivare nu, så beräknar vi lönekravet för både 2022 och 2023!

Varför planering?

Det kan göra stor skillnad för din privatekonomi hur du som ägare får ersättning från bolaget. Ditt bästa utfall beror på flera faktorer, bland annat dessa: Når din inkomst av tjänst upp över brytpunkten för statlig skatt? Når den upp till maxbeloppen för sjukpenning och intjäning till allmän pension? När går du i pension? Har du redan ett sparande till tjänstepension?  Kan du själv besluta över lön och utdelning eller är ni flera delägare? Är bolaget ett fåmansföretag och är dina andelar kvalificerade?

Kontakta oss

Kontakta oss för konsultation avseende ditt bolags förutsättningar och ditt bästa utfall. Är du osäker på om bolaget är ett fåmansbolag? Är du osäker på om dina andelar är kvalificerade? Vore det värt att ändra på det? Vill du öka pensionsavsättningen genom löneväxling? Planerar du köpa eller sälja ditt bolag? Välkommen att höra av dig till din rådgivare på Allians!

Hur beräknar man?  – Dyk ner i beloppen för 2022:

Här får du veta mer, belopp och fler detaljer om du läser vidare. Belopp och procentsatser är de nu aktuella. Vi beskriver hur skatterna och avgifterna fungerar i år och nästa år och visar till sist en tabell. Läs mer här.

Text: Eva Remnelius, Srf Certifierad Affärsrådgivare och Auktoriserad Redovisningskonsult och Leif G Rantatalo, Auktoriserad Revisor

Swedish Currency (Notes) Close Up.