Den 1 juli 2022 sänks momsen ytterligare på vissa reparationer

I strävan mot att få fler människor att laga och återbruka redan tillverkade produkter istället för att köpa nytt antog Riksdagen den 4 maj 2022 Regeringens proposition om att sänka mervärdesskatten på vissa reparationer från 12 procent till 6 procent. Den nya lagändringen gäller reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne och träder i kraft från och med den 1 juli 2022.

Detta är andra gången mervärdesskatten på reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne sänks sedan möjligheten att tillämpa olika skattesatser på mervärdesskatteområdet infördes år 2006. Den 1 januari 2017 sänktes momsen från 25 procent till 12 procent i ett försök att uppmuntra fler att köpa tjänster som innebär att redan tillverkade produkter lagas och återbrukas. Regeringens proposition att sänka momsen ytterligare anses kunna bidra till en ännu mer effektiv och hållbar användning av produkter och råvaror och därmed styra mot en mer cirkulär ekonomi.

Läs mer:

Sänkt moms på reparationer