Linnea Nyström om första året som auktoriserad revisor

Det kräver en hel del målmedvetenhet för att nå dit. Jag tror att man ska fokusera på att utvecklas kunskapsmässigt i yrket som revisor samt i sin konsultroll gentemot kunden. För att göra det tror jag på att våga kliva ut ur sin comfort zone och anta utmaningar som du kanske inte kan allt om eller är helt bekväm med.

I februari förra året kom beskedet att Linnea Nyström klarat provet för revisorsexamen. Efter många månaders hårt arbete kunde hon äntligen titulera sig som auktoriserad revisor, men hur har det första året egentligen varit? Vi har frågat henne om vad man bör tänka på om man vill gå i samma fotspår och vad hon anser vara den största skillnaden mellan att vara revisor och auktoriserad.

Grattis till ditt första år som auktoriserad revisor! Hur har året varit?

Det har varit väldigt roligt och händelserikt och jag har utvecklats mycket. Sen tycker jag egentligen att det är så alla år när man jobbar i det här yrket, det finns alltid någonting nytt att lära sig och man får jobba med många olika typer av kunder.

Hur har det varit att få in nya egna kunder?

Det har varit kul och jag tycker att det har rullat på bra sen jag blev auktoriserad. Jag tänkte att det kunde vara en utmaning att få in nya kunder i början som nyexaminerad då många bolag har haft samma revisor sedan länge men det har gått rätt så bra, jag har fått in ganska många kunder nu. Många av mina kunder har till exempel inte haft någon revisor innan eller så har jag kommit i kontakt med dem via redovisningskonsulter som jag har haft arbetat med. Nu när jag har kommit in i det hela tycker jag att den processen är rolig och det är spännande att ringa upp en potentiell kund och höra om deras företag och berätta om Allians.

Vad hade du för förväntningar innan du blev auktoriserad och har de blivit uppfyllda?

Jag hade inte så många förväntningar utan tänkte mer att processen att få in nya kunder kunde vara svår som ny, men det har som sagt rullat på bra och har överträffat mina förväntningar. Jag tycker att jag successivt har fasats in i den här rollen i många år, så det blev inte en jättedrastisk skillnad den dagen jag blev auktoriserad.

Hade du tänkt länge att på du ville bli auktoriserad?

Jo, det har jag väl gjort men jag hade det inte direkt som mål när jag började för sju år sedan. Det växte fram på vägen och blev en naturlig del i karriären.

Hur var det att göra provet?

De två dagarna jag skrev provet var intensiva och trots att det pågick i sex timmar båda dagarna kändes det som att det gick hur fort som helst. Jag skulle ha skrivit provet i november 2020 men då var det osäkert om det ens skulle bli av i och med pandemin. När provet sedan ställdes in gick luften liksom ur en. Som tur var fick vi besked om att det skulle hållas efter jul i stället och då hade de delat upp oss på flera olika ställen så att vi kunde genomföra provet.

Vad var dina förberedelser?

Jag började studera inför provet i augusti 2020 och satt då någon dag varje vecka fram till provet och pluggade. Jag skulle dock säga att den praktiska erfarenheten, vilket är alla år som jag har arbetat som revisor, har varit den bästa förberedelsen. Det var lättare att plugga när jag kände igen mig i det jag läste. Sen var det vissa områden jag behövde läsa på lite extra om. För att klara provet är det bäst att kunna lite om allt och ha koll på alla områden eftersom det är uppdelat i olika delar, till exempel redovisning, revision, de olika regelverken som K2, K3, IFRS, samt bolagsrätt och skatt.

Utifrån din synpunkt, vad är den största skillnaden mellan att vara auktoriserad revisor och revisor?

Den största skillnaden är att jag nu har egna kunder och därmed har mer ansvar för hela revisionsprocessen, från att jag får in kunden till att jag skriver på årsredovisningen. Jag ser till att det fungerar bra i teamet om det inte bara är jag som arbetar på uppdraget och sen knyter jag ihop allt och slutför processen med att skriva på. Jag har även fått fokusera mer på rådgivning, då det vanligtvis är en auktoriserad eller den valda revisorn kunderna ringer till för att ställa frågor. Så jag pratar mycket mer i telefon nu än innan men jag tycker det är roligt att kunderna hör av sig under hela året nu och inte bara när vi gör revisionen.

Vad är roligast med att vara auktoriserad?

Det som är roligast är att arbetet är så varierande och att jag får arbeta med så många olika typer av kunder och branscher. Sen tycker jag att det är roligt att få bättre kontakt med både kunderna och de redovisningskonsulter jag arbetar med, samt att få agera bollplank och hjälpa dem besvara sina frågor. Det ger mig bekräftelse på min erfarenhet och kompetens.

Tror du att alla kan bli auktoriserade och vad bör man i så fall tänka på om man går i de banorna?

Absolut, men det är klart att det kräver en hel del målmedvetenhet för att nå dit. Jag tror att man ska fokusera på att utvecklas kunskapsmässigt i yrket som revisor samt i sin konsultroll gentemot kunden. För att göra det tror jag på att våga kliva ut ur sin comfort zone och anta utmaningar som du kanske inte kan allt om eller är helt bekväm med.

Hur ser du på din framtid karriärmässigt? Har du några specifika mål?

Just nu tänker jag att framtiden får visa vägen. Jag vill bara landa i det här och bygga upp min kundstock samt arbeta vidare med de kunder jag har nu.

Vad ser du fram emot inför ditt andra år som auktoriserad?

Många av mina kunder är just nu i uppstartsfas, under tillväxt eller under någon typ av förändring så det ska bli roligt att följa dem och se deras utveckling under andra året.