Beslut om förlängd anståndstid för tillfälliga anstånd med anledning av coronapandemin

Riksdagen har beslutat att företag som beviljats tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms under pandemin kommer att kunna ansöka om förlängd anståndstid i ytterligare 36 månader efter den maximala anståndstiden. De företag som beviljas ska samtidigt följa en individuell avbetalningsplan fram till sista anståndsdagen. Förändringen träds i kraft den 7 mars och bedöms viktig för att visa fortsatt stöd till företag även när coronarestriktioner avvecklas.

Betalning av tillfälligt skatteanstånd förfaller vanligtvis det datum man själv har valt anstånd till och kan förlängas ytterligare ett år till efter anståndsdagen. Under anståndstiden betalar du en kostnadsränta och en avgift på anståndsbeloppet. Förlängning av anstånd går att ansöka om tidigast sex veckor innan anståndet upphör och senast sista dagen anståndet upphör. Anståndsbeloppet är synligt på kontot dagen efter anståndet beviljats. Du kan ansöka om tillfällig anstånd direkt i Mina Sidor på Skatteverket.se eller skicka in en blankett. Tänk på att ansökningstiden blir längre om du ansöker via blankett.

Läs mer om vilka regler som gäller angående tillfälligt skatteanstånd och hur du ansöker på Skatteverket.se.

Kom ihåg! Så här i bokslutstider är det viktigt att inte missa att få med beviljade anstånd i bokföringen och i bokslutet. Har du några frågor är det bara att höra av dig till oss så hjälper vi dig.

Skatteverket