Kundkännedom – Ny digital process hos Allians

Som revision- och redovisningsbyrå lyder vi under Penningtvättslagen, vilket bland annat innebär att vi är skyldiga att vidta ett antal åtgärder för kundkännedom. I och med detta har vi infört en ny digital process i vårt kundkännedomsarbete och för dig som är kund hos oss innebär det att du kommer att få besvara ett antal frågor, så som bekräftelse av verklig huvudman, om det finns någon i styrelsen som är en person i politiskt utsatt ställning (PEP), samt om verksamhetens etableringsort. Frågorna kommer att skickas via mejl från Alliansportalen till behörig firmatecknare och svaren signeras efteråt med BankID vilket innebär att vi även får in en kopia av giltig legitimation.

Har du några frågor om vårt kundkännedomsarbete är du välkommen att höra av dig till oss.

Allians Redovisning