Allians julgåva 2021 går till Hand in Hand Sweden

Årets julgåva från Allians går till Hand in Hand Sweden. Hand in Hand Sweden är en ideell organisation som arbetar med entreprenörskap som ett effektivt, långsiktigt och hållbart sätt att bekämpa fattigdom. De arbetar för ge utsatta människor den träning och utbildning de behöver för att kunna skaffa sig en egen inkomst och förbättra sina livsvillkor.

”Vår målsättning är att möjliggöra för fler marginaliserade människor att slippa fattigdomens värsta gissel och därmed kunna leva värdiga liv. Vårt långsiktiga mål är att förbättra försörjningsmöjligheterna för 10 miljoner människor i världen.

Hand in hand ser människors idéer, kompetens och drivkraft. Vi möter människor med vilja och ambition, men som saknar verktyg för att kunna förändra sin situation. I snart trettio år har Hand in Hand genom utbildning, stöttande nätverk och tillgång till mikrolån bidragit till att människor kunnat utnyttja sin potential och utvecklas till småskaliga och framgångsrika entreprenörer. Det är vägen för att stärka både individer och samhällen, det är så vi bekämpar fattigdom långsiktigt – inte bara för stunden.”

Läs mer om Hand in Hand Swedens arbete här.