Välj rätt sida årsskiftet

Vissa affärstransaktioner lämpar sig bäst att passa på att genomföra före nyår, medan det kan vara klokt att vänta med andra transaktioner tills det nya året. Vad det är för transaktioner beror på. Till exempel:

 • Du driver en enskild firma och vill avsluta verksamheten:
  • Expansionsfond och periodiseringsfonder ska återföras till beskattning det år firman upphör. Avslutar du före nyår måste återföringen ske redan i kommande deklaration 2022.
  • Har du underskott och avslutar före nyår kan du börja dra kvoterat slutavdrag redan i den kommande deklarationen 2023, annars får du vänta ett år till.
 • Du driver en enskild firma och vill ombilda till aktiebolag:
  • Bilda bolaget eller köp ett lagerbolag före nyår. En fysisk person måste ha ägt aktierna i ett fåmansbolag vid årets ingång för att kunna räkna ett gränsbelopp för lågbeskattad utdelning.
  • För över verksamheten i firman före eller efter nyår, välj som du skulle avsluta verksamheten (ovan).
 • Du driver ett aktiebolag och vill omstrukturera till koncern:
  • Bilda ett holdingbolag före nyår. Du kan räkna gränsbelopp i bolaget från de år du äger aktierna vid ingången av året.
  • Överlåt aktierna i rörelsebolaget till holdingbolaget efter nyår. Speciellt om du har anställda. Då kan du beräkna löneunderlag för rörelsebolaget eftersom du ägde aktierna vid ingången av året och får räkna gränsbelopp, samtidigt som du får räkna gränsbelopp i holdingbolaget.

Detta var bara några exempel. Det finns mycket mer att säga och allas omständigheter är speciella.

Hör med din revisor eller redovisningskonsult så får du strax hjälp av våra erfarna rådgivare!

Text: Eva Remnelius, Srf Certifierad Affärsrådgivare och Auktoriserad Redovisningskonsult

Konkursutredning